Skip to main content

Language: English / Gàidhlig

Loading…

Buill Pàrlamaid na h-Alba (BPA)

Bidh BPA a’ gabhail pàirt ann an sgrùdadh agus aontachadh laghan a tha air am moladh (Bilean). Tha iad gad riochdachadh agus a’ riochdachadh na sgìre ionadail agad. Agus bidh iad a’ sgrùdadh obair Riaghaltas na h-Alba

Rach gu BPA