Skip to main content

Language: English / Gàidhlig

Loading…

Fios thugainn

Fios conaltraidh airson Pàrlamaid na h-Alba, a’ gabhail a-steach ma tha ma tha thu airson conaltradh sa Ghàidhlig no ma feumalachdan taic a bharrachd agad.

Fios conaltraidh

Seòladh:

Pàrlamaid na h-Alba Dùn Èideann
EH99 1SP

Fòn:

0131 348 5000 (seirbheis teachdaireachd a-mhàin) or 0800 092 7500 - Beurla (freephone) Fios mu chìsean fòn.

 

Post-d (cànan sam bith):

info@parliament.scot Teacs: 07786 209 888
Freagraidh luchd-obrach na pàrlamaid gairmean is teachdaireachdan eadar Diluain agus Diardaon bho 8.30m gu 5f agus bho 8:30m gu 5f Didòmhnaich.

Twitter:

@scotparl

Facebook:

Scottish Parliament

Taic a bharrachd

Faodaidh tu fios a chur thugainn le:

Seirbheis relay bhideo Cànan Soidhnidh Bhreatainn (BSL): tro làrach-lìn contactSCOTLAND-BSL
Text relay: 18001 0131 348 6852 (airson daoine a tha Bodhar no maol sa chlaisneachd)

Mur eil Beurla agad, is urrainn dhuinn do chuideachadh. Cuir post-d thugainn aig
info@parliament.scot sa chànan agad mu chuspair a tha thu ag iarraidh taic leis. Freagraidh sinn sa chànan sin. Ma tha thu ag iarraidh eadar-mhìneachair, sgrìobh sa phost-d agad gu bheil thu airson ’s gun cuir sinn fòn thugad le eadar-mhìneachair.

Share this page