Skip to main content

Language: English / Gàidhlig

Loading…

Seòmar agus comataidhean

Na tha a’ dol agus coimhead beò

Thèid an Iris Ghnothaichean fhoillseachadh gach latha rè seisean na Pàrlamaid. Tha fiosrachadh innte mu ghnothaichean na Pàrlamaid aig an àm seo, san àm a dh’fhalbh agus san àm ri teachd. Tha fiosrachadh san Iris Gnothaichean mu:

  • prògram nan gnothaichean
  • Bilean
  • clàran-gnothaich nan comataidhean
  • ceistean beòil is sgrìobhte
  • gluasadan is atharrachaidhean
  • athchuingean air an cur a-steach

Thèid an Iris Ghnothaichean fhoillseachadh gach seachdain tron fhosadh.

Faigh a-mach na tha gu bhith a’ tachairt san t-Seòmar agus sna comataidhean agus coimhead air TBh na Pàrlamaid.